LITKOVSKAYA

 「LITKOVSKAYA」がパリで発表した2018年春夏コレクション。

2017.10.24 (13:44)

  • Photo by: LITKOVSKAYA
  • @Paris