「Ewa Minge」がパリで発表した2017-18年秋冬オートクチュールコレクション。

2017.07.11 (14:55)

  • Photo by: Ewa Minge
  • @Paris