HIROKO KOSHINO

 小篠弘子が手がける「ヒロコ コシノ(HIROKO KOSHINO)」が「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 A/W」で発表した2017-18年秋冬コレクション。テーマは「柔らかな反乱(decadence)」。

Photo:No.1〜No.31 FASHIONSNAP/No.31〜89:HIROKO KOSHINO

z-hirokokoshino-20170321-20170321_001.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_002.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_003.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_004.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_005.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_006.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_007.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_008.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_009.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_010.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_011.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_012.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_013.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_014.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_015.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_016.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_017.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_018.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_019.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_020.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_021.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_022.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_023.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_024.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_025.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_026.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_027.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_028.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_030.jpg

z-hirokokoshino-20170321-20170321_031.jpg

2017.03.21 (20:20)

  • Photo by: Fashionsnap.com
  • @YEBISU GARDEN PLACE The Garden Hall
  • Date: 2017.03.21
  • Time: 18:00