Kazuki Nagayama

 長山和樹が手がけるテーラリングをベースとしたブランド「カズキ ナガヤマ(Kazuki Nagayama)」の2018年春夏コレクション。

2017.09.20 (13:55)