「LASKARIS」がパリで発表した2017-18年秋冬オートクチュールコレクション。

2017.07.11 (15:35)

  • Photo by: LASKARIS
  • @Paris